SĄD KOŚCIOŁA

I rzekłem wam w owym czasie: Ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. Pan wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele.

Wtedy wybrałem /spośród głów waszych pokoleń/ mężów mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników: naczelników nad tysiącami i naczelników setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma jako zwierzchników nad waszym pokoleniem.

Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży.

Pwt 1, 9-13. 15-17a. BBT PL

 

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

CONSENSUS FACIT LEGEM

 

Sąd w Narodowym Kościele Katolicki swoje umocowanie prawne znajduje w Statucie Kościoła i Prawie Kościelnym, które wywodzą się z ustroju episkopalno-synodalnego. Taki trójpodział władzy zapewnić ma sprawiedliwość Kościoła, który jednocześnie w wymiarze ziemskim, zachowuje swój nadprzyrodzony charakter, głosi i chroni Prawdy Ewangelii Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Stąd Sąd w rozumieniu naszego Kościoła strzeże sakramentalności Kościoła i stoi na straży jego doktryny. Podobnie jak w sądownictwie świeckim i kościelnym, Kościoła Matki, znajdziemy również i u nas, zachowaną hierarchię poszczególnych instancji, tu jednak różnimy się zakresem prowadzonych spraw, a naszym kluczowym zadaniem jest rozstrzyganie sporów dotyczących ważności przyjętych sakramentów oraz wynikających z ich przyjęcia obowiązków i praw przez to chronimy otrzymaną na chrzcie łaskę zbawienia każdego wierzącego.

 


SĄD I INSTANCJI

SAD II INSTANCJI

SĄD III INSTANCJI

TRYBUNAŁ PENITENCJARNY

KOMISJA INTERPRETACJI I REWIZJI TEKSTÓW PRAWNYCH