Trybunał Kościoła § SĄD NKK

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

CONSENSUS FACIT LEGEM

Sąd w Narodowym Kościele Katolicki swoje umocowanie prawne znajduje w Statucie Kościoła i Prawie Kościelnym, które wywodzą się z ustroju episkopalno-synodalnego. Taki trójpodział władzy zapewnić ma sprawiedliwość Kościoła, który jednocześnie w wymiarze ziemskim, zachowuje swój nadprzyrodzony charakter, głosi i chroni Prawdy Ewangelii Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Stąd Sąd w rozumieniu naszego Kościoła strzeże sakramentalności Kościoła i stoi na straży jego doktryny. Podobnie jak w sądownictwie świeckim i kościelnym, Kościoła Matki, znajdziemy również i u nas, zachowaną hierarchię poszczególnych instancji, tu jednak różnimy się zakresem prowadzonych spraw, a naszym kluczowym zadaniem jest rozstrzyganie sporów dotyczących ważności przyjętych sakramentów oraz wynikających z ich przyjęcia obowiązków i praw przez to chronimy otrzymaną na chrzcie łaskę zbawienia każdego wierzącego.


SĄD I INSTANCJI

SAD II INSTANCJI

SĄD III INSTANCJI

KOMISJA INTERPRETACJI I REWIZJI TEKSTÓW PRAWNYCH