SAKRAMENTALIA

Co to są sakramentalia?

Sakramentalia są to znaki święte ustanowione przez Kościół na podobieństwo sakramentów, by sprawiały skutki duchowe, mocą modlitwy Kościoła.

Jaki jest cel sakramentaliów?

Sakramentalia przygotowują ludzi na przyjęcie głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia.

Jak dzielą się sakramentalia?
Sakramentalia dzielimy na: 

  • błogosławieństwa, które mają charakter przejściowy (błogosławienie osób, miejsc, posiłków tp.), poświęcenia, które są błogosławieństwami o charakterze trwałym (poświęcenie kościoła, ołtarza, różańca, medalika, opata, lektora, akolity itp.),
  • egzorcyzmy, które są modlitwami skierowanymi przeciwko złym duchom, w celu ich wypędzenia.

Co jest głównym celem sakramentów i sakramentaliów?

Głównym celem sakramentów i sakramentaliów jest przygotowanie wiernych do życia wiecznego w Królestwie niebieskim.


Jeśli ktoś chce poświęcić nowe przedmioty kultu religijnego (różańce, medaliki, krzyżyki, obraz, krzyż, świece itp.) proszony jest o kontakt z duchownym. Istnieje również możliwość poświęcenia domu, mieszkania, samochodu, motocykla lub innego pojazdu.