Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

Kościół Starokatolicki

KOŚCIÓŁ DLA CIEBIE

Narodowy Kościół Katolicki

„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.”

(Lk 5, 4-7)

Narodowy Kościół Katolicki to niezwykłe miejsce stworzone dla zwykłych ludzi. Jesteśmy Kościołem skromnym materialnie, ale pełnym nadziei, bogatym w duchowość i miłość. To przestrzeń, gdzie starokatolicka tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Z jednej strony pozostajemy wierni naszemu bogatemu dziedzictwu, z drugiej otwieramy się na potrzeby i wyzwania współczesnego świata. Nasza troska o integralność wiary przejawia się w dążeniu do utrzymania żywej i dynamicznej wspólnoty, która kultywuje głęboką duchowość.

 

W Narodowym Kościele Katolickim spotykają się różne pokolenia, które łączy wspólna misja – budowanie autentycznej więzi z Bogiem i bliźnimi. Choć skromni materialnie, oferujemy bogactwo duchowych doświadczeń, które pomagają odnaleźć sens i cel w życiu codziennym. Starokatolicka tradycja, którą pielęgnujemy, jest źródłem mądrości i inspiracji. Jednocześnie nie boimy się iść z duchem czasu, wprowadzając nowe formy duszpasterstwa i angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy sytuacji życiowej. Pragniemy, aby każdy znalazł tutaj swoje miejsce, poczuł się akceptowany i kochany. Wierzymy, że prawdziwa duchowość polega na działaniu – na miłości wyrażanej w czynach, pomocy potrzebującym i wspólnym budowaniu lepszego świata.

 

Sakramentalność wiary stanowi centralny element życia naszego Kościoła. Sakramenty nie są dla nas jedynie symbolicznymi gestami, lecz rzeczywistymi znakami obecności Boga i Jego łaski w naszym życiu. Chrzest, Eucharystia, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo tworzą drogę naszego duchowego rozwoju. Te święte rytuały są fundamentem naszego duchowego życia, codziennie odnawiając naszą więź z Bogiem.

 

Inspirując się słowami św. Wincentego z Lerynu: „Quod ubíque, quod semper, quod ab ómnibus créditum est”, staramy się zachować to, co było wszędzie, zawsze i przez wszystkich wierzone. Ta sentencja przypomina nam o uniwersalności i trwałości prawd wiary, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Oznacza to, że nasz Kościół stawia sobie za cel pielęgnowanie i przekazywanie wartości niezmiennych i powszechnie uznawanych w Tradycji chrześcijańskiej. To właśnie te prawdy stanowią fundament naszej wiary, której integralność pragniemy zachować w obliczu zmieniającego się świata.

 

Zachowując wierność tej sentencji, stanowczo przeciwstawiamy się tendencjom liberalnym, które prowadzą do otwartego zaprzeczenia idei Kościoła Powszechnego. W czasach, gdy liberalizm dąży do relatywizacji i osłabienia zasad wiary, nasz Kościół stoi na straży niezmiennych wartości chrześcijańskich. Wierzymy, że fundamenty naszej wiary, opierające się na Tradycji i nauczaniu Kościoła, muszą być chronione przed wpływami, które podważają ich autorytet i znaczenie.

 

Narodowy Kościół Katolicki jest domem otwartym dla wszystkich, którzy poszukują duchowej głębi i prawdy zawartej w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Naszą misją jest przekazywanie Ewangelii w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka, przy jednoczesnym zachowaniu wierności Tradycji apostolskiej. Wierzymy, że Ewangelia jest żywym Słowem, które musi być przekazywane w sposób dynamiczny i aktualny.

 

Duch pastoralny naszego Kościoła przejawia się w indywidualnym podejściu do każdego człowieka. Rozumiemy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a jego duchowe doświadczenia są cenne dla całej wspólnoty. Jesteśmy Kościołem, który słucha i reaguje, dostosowując nasze działania do potrzeb wiernych.

 

Działamy zgodnie z polskim prawem, zapewniając legalność i transparentność naszych działań. Jesteśmy Kościołem opartym na wartościach sprawiedliwości, uczciwości i przejrzystości, co daje nam zaufanie i szacunek wśród naszych wiernych.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą społeczność, gdzie wspólnie dążymy do głębszego zrozumienia i większej bliskości z Bogiem. Nasza duchowa podróż jest wzajemnym doświadczeniem – pragniemy razem odkrywać tajemnice Boże, rozwijać naszą duchowość oraz wzmacniać miłość i relację z Bogiem. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy pragną podjąć to wyzwanie i odważnie podążać ścieżkami wiary.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają prawdy, miłości i sprawiedliwości, do dołączenia do naszej wspólnoty. Oferujemy przestrzeń do duchowego wzrostu i pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia Kościoła, umożliwiając głębokie i autentyczne doświadczenie wiary.

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej [moj-kosciol.pl]

Narodowy Kościół Katolicki to niezwykłe miejsce stworzone dla zwykłych ludzi. Jesteśmy Kościołem skromnym materialnie, ale pełnym nadziei, bogatym w duchowość i miłość. To przestrzeń, gdzie starokatolicka tradycja harmonijnie współistnieje z nowoczesnością. Z jednej strony pozostajemy wierni naszemu bogatemu dziedzictwu, z drugiej otwieramy się na potrzeby i wyzwania współczesnego świata. Nasza troska o integralność wiary przejawia się w dążeniu do utrzymania żywej i dynamicznej wspólnoty, która kultywuje głęboką duchowość.

 

W Narodowym Kościele Katolickim spotykają się różne pokolenia, które łączy wspólna misja – budowanie autentycznej więzi z Bogiem i bliźnimi. Choć skromni materialnie, oferujemy bogactwo duchowych doświadczeń, które pomagają odnaleźć sens i cel w życiu codziennym. Starokatolicka tradycja, którą pielęgnujemy, jest źródłem mądrości i inspiracji. Jednocześnie nie boimy się iść z duchem czasu, wprowadzając nowe formy duszpasterstwa i angażując się w działania na rzecz lokalnej społeczności.

 

Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich, niezależnie od wieku, pochodzenia czy sytuacji życiowej. Pragniemy, aby każdy znalazł tutaj swoje miejsce, poczuł się akceptowany i kochany. Wierzymy, że prawdziwa duchowość polega na działaniu – na miłości wyrażanej w czynach, pomocy potrzebującym i wspólnym budowaniu lepszego świata.

 

Sakramentalność wiary stanowi centralny element życia naszego Kościoła. Sakramenty nie są dla nas jedynie symbolicznymi gestami, lecz rzeczywistymi znakami obecności Boga i Jego łaski w naszym życiu. Chrzest, Eucharystia, bierzmowanie, pokuta, namaszczenie chorych, święcenia i małżeństwo tworzą drogę naszego duchowego rozwoju. Te święte rytuały są fundamentem naszego duchowego życia, codziennie odnawiając naszą więź z Bogiem.

 

Inspirując się słowami św. Wincentego z Lerynu: „Quod ubíque, quod semper, quod ab ómnibus créditum est”, staramy się zachować to, co było wszędzie, zawsze i przez wszystkich wierzone. Ta sentencja przypomina nam o uniwersalności i trwałości prawd wiary, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Oznacza to, że nasz Kościół stawia sobie za cel pielęgnowanie i przekazywanie wartości niezmiennych i powszechnie uznawanych w Tradycji chrześcijańskiej. To właśnie te prawdy stanowią fundament naszej wiary, której integralność pragniemy zachować w obliczu zmieniającego się świata.

 

Zachowując wierność tej sentencji, stanowczo przeciwstawiamy się tendencjom liberalnym, które prowadzą do otwartego zaprzeczenia idei Kościoła Powszechnego. W czasach, gdy liberalizm dąży do relatywizacji i osłabienia zasad wiary, nasz Kościół stoi na straży niezmiennych wartości chrześcijańskich. Wierzymy, że fundamenty naszej wiary, opierające się na Tradycji i nauczaniu Kościoła, muszą być chronione przed wpływami, które podważają ich autorytet i znaczenie.

 

Narodowy Kościół Katolicki jest domem otwartym dla wszystkich, którzy poszukują duchowej głębi i prawdy zawartej w nauczaniu Jezusa Chrystusa. Naszą misją jest przekazywanie Ewangelii w sposób zrozumiały dla współczesnego człowieka, przy jednoczesnym zachowaniu wierności Tradycji apostolskiej. Wierzymy, że Ewangelia jest żywym Słowem, które musi być przekazywane w sposób dynamiczny i aktualny.

 

Duch pastoralny naszego Kościoła przejawia się w indywidualnym podejściu do każdego człowieka. Rozumiemy, że każdy człowiek jest wyjątkowy i niepowtarzalny, a jego duchowe doświadczenia są cenne dla całej wspólnoty. Jesteśmy Kościołem, który słucha i reaguje, dostosowując nasze działania do potrzeb wiernych.

 

Działamy zgodnie z polskim prawem, zapewniając legalność i transparentność naszych działań. Jesteśmy Kościołem opartym na wartościach sprawiedliwości, uczciwości i przejrzystości, co daje nam zaufanie i szacunek wśród naszych wiernych.

 

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w naszą społeczność, gdzie wspólnie dążymy do głębszego zrozumienia i większej bliskości z Bogiem. Nasza duchowa podróż jest wzajemnym doświadczeniem – pragniemy razem odkrywać tajemnice Boże, rozwijać naszą duchowość oraz wzmacniać miłość i relację z Bogiem. Jesteśmy otwarci dla wszystkich, którzy pragną podjąć to wyzwanie i odważnie podążać ścieżkami wiary.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy szukają prawdy, miłości i sprawiedliwości, do dołączenia do naszej wspólnoty. Oferujemy przestrzeń do duchowego wzrostu i pełnego uczestnictwa we wszystkich aspektach życia Kościoła, umożliwiając głębokie i autentyczne doświadczenie wiary.

 

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej [moj-kosciol.pl]

"Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś."

(J 17,21)

Twój Kościół

Wyznanie wiary

SAKRAMENTY

AKTUALNOŚCI

ZAMÓW MSZE ŚW.

Cytaty z Biblii

Kościół zaangażowany

Wolny wielki piatek

Strefa wsparcia

Azyl kościelny

Pomoc dla Polonii

Karta dawcy organów

„Quod ubíque, quod semper, quod ab ómnibus créditum est”

św. Wincenty z Lerynu

Kościół dla każdego

Rotujący Tekst

Centrum Formacji i Edukacji

Dla duchowieństwa

Seminarium duchowne

Instytut teologiczny