SĄD III INSTANCJI

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

CONSENSUS FACIT LEGEM

SĄD III INSTANCJI – TRYBUNAŁ KOŚCIOŁA

(Adres Kancelarii Rady Synodalnej)

KOMISJA INTERPRETACJI I REWIZJI TEKSTÓW PRAWNYCH NKK

AKTA PRAWNE NKK

TRYBUNAŁ PENITENCJARNY NKK