SĄD I INSTANCJI

I rzekłem wam w owym czasie: Ja sam nie mogę już nosić ciężaru was wszystkich. Pan wasz Bóg, rozmnożył was: dziś jesteście liczni niby gwiazdy na niebie. A Pan, Bóg ojców naszych, niech was jeszcze tysiąckrotnie pomnoży i błogosławi wam, jak to obiecał. Jak zdołam sam udźwignąć wasz ciężar, wasze brzemię i wasze spory? Wybierzcie sobie w waszych pokoleniach mężów rozumnych, mądrych i szanowanych, abym ich postawił wam na czele.

Wtedy wybrałem /spośród głów waszych pokoleń/ mężów mądrych, szanowanych i dałem wam ich za waszych przewodników: naczelników nad tysiącami i naczelników setkami, naczelników nad pięćdziesięcioma i naczelników nad dziesięcioma jako zwierzchników nad waszym pokoleniem.

Wtedy to rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie sprawiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. W sądzeniu unikajcie stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest to sąd Boży.

Pwt 1, 9-13. 15-17a. BBT PL

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

CONSENSUS FACIT LEGEM

SĄD I INSTANCJI – SĄD KOŚCIELNY – TRYBUNAŁ I INSTANCJI

Sąd I Instancji – Sąd Kościelny jest trybunałem diecezjalnym w Narodowym Kościele Katolickim. Do jego kompetencji należy orzekanie w sprawach spornych, dotyczących ważności przyjętych Sakramentów oraz pełni rolę przygotowawczą i administracyjną w sprawach dotyczących dyscypliny kościelnej oraz obowiązków wynikających z przyjętych sakramentów. Najczęściej rozpatruje sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

K O N T A K T

SĄD KOŚCIELNY
Tel. 0
e-mail: sad-koscielny@
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14