SĄD I INSTANCJI

AEQUITAS SEQUITUR LEGEM

CONSENSUS FACIT LEGEM

SĄD I INSTANCJI – SĄD KOŚCIELNY – TRYBUNAŁ I INSTANCJI

SĄD KOŚCIELNY stanowi I instancję dla wszystkich spraw karnych, spornych i małżeńskich wniesionych do sądu. Sądem II Instancji dla Sądu Kościelnego jest Sąd Biskupi.

Najwyższym Sędzią Diecezji jest Biskup Ordynariusz, który wykonuje władzę sądowniczą osobiście lub przez mianowanego przez siebie wikariusza sądowego, czyli oficjała, stojącego na czele Sądu Biskupiego Diecezji.
Sąd Koscielny jest trybunałem kościelnym I Instancji w sprawach  małżeńskich, spornych i karnych, jakie wpłyną z terytorium Diecezji  zgodnie z przepisami prawa.

K O N T A K T

SĄD KOŚCIELNY
Tel. 0
e-mail: sad-koscielny@
Kancelaria czynna: poniedziałek – piątek, godz.: 8-14