Nasza tożsamość

Narodowy Kościół Katolicki jest:

Kościołem, który został zorganizowany dla pełnienia posługi i służenia wszystkim wiernym.

Kościołem Katolickim, zakorzenionym w Piśmie św., oparty na Tradycji, akceptuje dogmaty pierwszych siedmiu Soborów Kościelnych. Posiadamy: katolickie zasady wiary i moralności, sakramenty święte, zasadę trójstopniowego Urzędu Apostolskiego (diakoni, kapłani, biskupi) oraz oddajemy cześć Bogu w katolickiej liturgii i kulcie Najświętszej Maryi Panny i Świętych.

Kościołem Apostolskim, posiadającym niewątpliwą Sukcesję Apostolską, czyli że biskupi zachowują nieprzerwaną historyczną ciągłość urzędu sięgającą aż do Apostołów, a wszystko co Kościół czyni w zakresie sakramentalnym i duchowym jest ważne i pożyteczne dla wiernych.

Kościołem sakramentalnym, który udziela siedmiu sakramentów. Wszystko co Kościół czyni w zakresie sakramentalnym i duchowym jest ważne i pożyteczne dla wiernych. Duchowni Kościoła udzielają posług religijnych każdemu, niezależnie od jego przynależności konfesyjnej, tj. sakramentów każdemu wiernemu uznającemu katolicką naukę o sakramentach, zaś sakramentaliów wszystkim chrześcijanom.

Kościołem demokratycznym, w którym duchowni i świeccy współpracując w radach parafialnych, diecezjalnych i synodalnych, wspólnie podejmują decyzje dotyczące rozwoju i zarządzania Kościoła.

Kościołem odpowiedzialnym, wychodzącym naprzeciw religijnym potrzebom wiernych poprzez sprawowanie Mszy św. i sakramentów oraz społecznym potrzebom poprzez działalność organizacji kościelnych.

Kościołem ekumenicznym, otwartym na współpracę z innymi wspólnotami religijnymi w celu polepszenia życia miejscowej społeczności.

Kościołem doradzającym, który pomaga w wielu trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli masz problemy rodzinne, osobiste, religijne lub szukasz moralnego i duchowego wsparcia, może będziemy mogli ci pomóc.

Kościołem uwielbiającym Boga, który zachęca do regularnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz w innych uroczystościach kościelnych.

Kościołem przebaczającym. Sakrament Pokuty (spowiedź uszna – w konfesjonale) praktykowany jest dla dzieci do 18 roku życia. Osoby dorosłe otrzymują generalne rozgrzeszenie na początku Mszy św.

Kościołem przyjaznym, gdzie panuje rodzinna nie „dyplomatyczna” atmosfera, gdzie wszyscy parafianie życzliwie przyjmują do swojego grona nowych członków.

Kościołem troskliwym, nie tylko o parafian, lecz również wszystkich pokrzywdzonych lub osamotnionych. Każdy wierny ma prawo do otrzymania bezinteresownej opieki duchowej oraz wszelkich posług religijnych. Kościół nie odmawia ochrzczonym posług religijnych.

Kościołem samodzielnym i niezależnym organizacyjnie od jakiejkolwiek władzy kościelnej i świeckiej.