Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

„Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!». A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.” (Lk 5, 1-11)

Narodowy Kościół Katolicki odnajduje swoją tożsamość i powołanie w ewangelicznym obrazie cudownego połowu ryb, kiedy to Chrystus nakazał swoim uczniom wypłynąć na głębię i zarzucić sieci. Gdy Szymon, choć pełen wątpliwości, odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili, lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”, stał się świadkiem Bożej obfitości. „Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą.”

 

W tym wzruszającym i pełnym mocy obrazie Narodowy Kościół Katolicki widzi siebie jako tę drugą łódź, wezwaną do wsparcia i współpracy w dziele Chrystusa. Jesteśmy częścią mistycznego Ciała Chrystusa, gotowi przyjść z pomocą, gdy inni potrzebują wsparcia. Nasza rola jest nieoceniona – jesteśmy wspólnotą, która wspiera Kościół w jego misji, uzupełniając jego działania i wzmacniając duchowy połów.

 

Nasza tożsamość kształtuje się w duchu jedności i współdziałania. Utożsamiamy się z obrazem drugiej łodzi, której pomoc jest niezbędna w momentach, gdy Boża łaska wypełnia sieci po brzegi. Jako Narodowy Kościół Katolicki, mamy świadomość, że nasze powołanie polega na wspieraniu i umacnianiu innych, współpracując w budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Jesteśmy gotowi do służby, niosąc pomoc i wsparcie, aby razem, jako jedno ciało, pełnić wolę Bożą.

 

W naszej misji, podobnie jak wspólnicy w drugiej łodzi, jesteśmy zjednoczeni miłością Chrystusa. Wypełniamy nasze powołanie zgodnie z wolą Zbawiciela, wyrażoną w Ewangelii Jana 17:21: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.” Naszym celem jest dążenie do jedności Kościoła, będąc żywym przykładem współpracy i solidarności.

 

W ten sposób, Narodowy Kościół Katolicki realizuje swoje powołanie, będąc znakiem nadziei i wsparcia, gotowym do wspólnego działania dla chwały Bożej i dobra wszystkich wierzących. Dążymy do jedności, nie odbierając nikomu jego miejsca ani roli, ale wspierając, umacniając i dając przykład miłości Chrystusa. Tak rozumiemy istotę i cel naszego działania, wypełniając w całości wolę Zbawiciela.

 

Jesteśmy tą drugą łodzią – niezbędną, gotową, pełną miłości i zrozumienia, wypełniającą swoją rolę w wielkim dziele Bożym. Nasza tożsamość i misja są zakorzenione w tej ewangelicznej prawdzie, która inspiruje nas do ciągłego wspierania i umacniania Kościoła, aby wspólnie osiągnąć obfitość duchowych darów i łask. Dążąc do jedności zgodnie z wolą Zbawiciela, wypełniamy nasze powołanie jako Narodowy Kościół Katolicki, świadcząc o miłości Chrystusa i jedności w różnorodności, dla chwały Bożej i dobra wszystkich wierzących.