Narodowy Kościół Katolicki

LOGO NKK KOLOR CZERWONY

Już wkrótce.

Twoje zakupy

kalendarz liturgiczny nkk

Kalendarz liturgiczny Narodowego Kościoła Katolickiego (NKK) stanowi fundamentalny element życia religijnego jego wiernych. Jest on nie tylko zbiorem dat i świąt, ale również przewodnikiem duchowym, który prowadzi nas przez cały rok liturgiczny, ukazując różnorodne aspekty wiary chrześcijańskiej. Nasz kalendarz liturgiczny to nieodzowne narzędzie, które pomaga wiernym w pełniejszym uczestnictwie w życiu Kościoła.

 

Przewodnik po drodze wiary

Każdy dzień w kalendarzu liturgicznym jest okazją do kontemplacji i rozważania różnych wydarzeń z życia Jezusa Chrystusa oraz świętych, co prowadzi do głębszego zrozumienia tajemnic naszej wiary. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian pisze: „Jeden czyni różnicę między poszczególnymi dniami, drugi zaś uważa wszystkie za równe: niech się każdy trzyma swego przekonania!” (Rz 14,5). Kalendarz liturgiczny pomaga nam skupić się na duchowym rozwoju i zrozumieniu sakramentów, które są źródłem łaski i umocnienia w naszym codziennym życiu.

 

Zjednoczenie Tradycji i nowości

Narodowy Kościół Katolicki, szanując tradycję i liturgię Kościoła Powszechnego, wprowadza także własne elementy, które mają na celu zacieśnienie więzi w lokalnych wspólnotach oraz przypominanie o specyficznych wydarzeniach i postaciach ważnych dla naszego Kościoła. Te unikalne elementy czynią nasz kalendarz liturgiczny wyjątkowym i dostosowanym do potrzeb wiernych NKK. Jak mówi Księga Psalmów: „Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.” (Ps 19,3).

 

Przygotowanie do świąt i uroczystości

Serdecznie zachęcamy do systematycznego zapoznawania się z kalendarzem na kolejne miesiące roku liturgicznego. Dzięki temu będziecie mogli lepiej przygotować się do nadchodzących uroczystości i świąt, a także pełniej uczestniczyć w życiu Kościoła. W Liście do Hebrajczyków czytamy: „Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.” (Hbr 10,25).

 

Duchowy przewodnik

Niech ten kalendarz stanie się waszym codziennym przewodnikiem w drodze ku głębszemu zrozumieniu i przeżywaniu wiary. Jak mówi Prorok Izajasz: „Pan cię zawsze prowadzić będzie,

 

nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.” (Iz 58,11). Nasz kalendarz liturgiczny to duchowy kompas, który wskazuje drogę ku pełni życia w Chrystusie i jedności z Kościołem.

Niech Bóg prowadzi nas wszystkich przez cały rok liturgiczny, umacniając nas w wierze, nadziei i miłości, oraz prowadząc ku wiecznemu zjednoczeniu z Nim.

 

ŚWIĘTA NAKAZANE W NARODOWYM KOŚCIELE KATOLICKIM

Wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy św. w każdą niedzielę oraz podczas wymienionych poniżej świąt nakazanych.

 

DataNazwa święta / wydarzenia
1 styczniaŚwiętej Bożej Rodzicielki
6 styczniaUkazanie się Pana (Objawienie Pańskie-Trzech Króli)
data ruchomaWielkanoc
1 majaUroczystość św. Józefa Patrona Kościoła
data ruchomaWniebowstąpienie
data ruchomaŚwięto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
15 sierpniaDzień śmierci Maryi (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny)
1 listopadaWszystkich Świętych
25 grudniaBoże Narodzenie (pierwszy dzień)

 

Pozostałe ważne święta/uroczystości w Narodowym Kościele Katolickim

Oprócz wymienionych powyżej świąt nakazanych, w Narodowym Kościele Katolickim obchodzone są również inne święta o głębokiej tradycji. W święta te wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych, jednak Kościół zachęca do udziału w liturgii również w te dni.

 

DataNazwa święta / wydarzenia
2 lutegoŚwięto Pana (Ofiarowanie Pańskie-Matki Boskiej Gromnicznej)
25 marcaŚwięto Zapowiedzi narodzin Chrystusa (Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny)
data ruchomaPoniedziałek Wielkanocny
data ruchomaZesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
data ruchomaNajświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
29 czerwcaUroczystość św. Piotra i Pawła
26 grudniaBoże Narodzenie (drugi dzień)

 

W ten sposób, nasz kalendarz liturgiczny nie tylko przypomina o świętach i uroczystościach, ale także pozwala na głębsze zanurzenie się w tradycję i duchowość Narodowego Kościoła Katolickiego, przypominając o istotnych momentach z życia Jezusa Chrystusa oraz świętych.