Składki kościelne

Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną,utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze.Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. (Łk 6,38)

 

JAK UREGULOWAĆ SKŁADKĘ KOŚCIELNĄ?

Wnoszone składki kościelne są podstawą bytu i najważniejszym źródłem uzyskiwania środków na zabezpieczenie bieżącej działalności Kościoła. Stąd też bieżąca działalność kościelna zależy od wywiązywania się z tego obowiązku. W chwili obecnej wpływy ze składek są niewielkie, w stosunku do niezbędnych środków w stosunku do środków potencjalnie pozyskiwanych z innych niż składki źródeł.

Opłacenie składek kościelnych jest jednym z najważniejszych obowiązków członków Kościoła, wspierającym działalność Kościoła i Jego podmiotów, a uchylanie się od tego obowiązku może być powodem utraty określonych przywilejów. Z obowiązku uiszczania składek kościelnych z reguły (zwyczajowo) zwalniani są tzw. członkowie honorowi lub seniorzy Kościoła oraz dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym.

Składki kościelne mają służyć gwarancji niezależności ekonomicznej Kościoła i gwarantować pewność jego egzystencji.

Składki kościelne, biorąc pod uwagę wszelkie aspekty i korzyści płynące z ich opłacania, należy przyjąć, że nie są jedynie jednostronną transakcją – ze strony ją opłacających na rzecz Kościoła, w przypadku sprawnie działającego systemu organizacji i kontroli mogą przynosić Kościołowi wiele korzyści, przybierających wymiar partykularny lub uniwersalny.

Każdy członek Kościoła jest zobowiązany do opłacania składek kościelnych, które pozwalają funkcjonować (opłaty, koszty utrzymania).

Zasady opłacania składek na podstawie uchwały III sesji I Synodu Generalnego Narodowego Kościoła Katolickiego №14/I-SG-III-S/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 roku reguluje:

Uchwała № 03-9/02/2023 Rady Synodalnej Narodowego Kościoła Katolickiego z dnia 26 lutego 2023 r. dotycząca zatwierdzenia „Zarządzenia dotyczącego składek kościelnych”.

Kościół utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych, natomiast wyróżnia nas rodzinna nie dyplomatyczna atmosfera.

Wszystkim, którzy czują potrzebę wsparcia działalności Narodowego Kościoła Katolickiego oddajemy możliwość dokonywania dowolnych wpłat (darowizn) poprzez płatności internetowe lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Za każdy dar troski i zaufania serdecznie dziękujemy!

Darowizny można wpłacać na konto: 15 2130 0004 2001 0241 9352 0001 – Volkswagen Bank

z dopiskiem: Darowizna na rzecz kultu religijnego.

Przypominamy, że darowizny na rzecz kultu religijnego można odliczyć od opodatkowanego dochodu, do wysokości 6% tego dochodu, na podstawie bankowego dowodu wpłaty.

Za Waszą życzliwość składamy serdeczne podziękowania.