SAKRAMENT BIERZMOWANIA

sakramenty

Dlatego właśnie przypominam ci, żebyś na nowo rozpalił dar Boży, który otrzymałeś przez włożenie moich rąk. 2Tm 1,6

Jest Sakramentem Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od:

  • łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie.
  • oraz ze słowa greckiego charis, charizma. Charizma to dar, który predysponuje do podjęcia misji, do specjalnych zadań.

Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Skutkiem sakramentu jest specjalne wylanie Ducha Świętego. Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

To namaszczenie wyjaśnia imię „chrześcijanin”, które znaczy „namaszczony” i bierze początek od imienia samego Chrystusa, „którego Bóg namaścił Duchem Świętym”.

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego.

oooo

Jego przyjęcie oznacza zrozumienie Prawd Wiary i identyfikowanie się z Kościołem.  Jest to Sakrament konieczny aby spełniać jakiekolwiek funkcje w Kościele np. rodzica chrzestnego oraz by przyjąć Sakrament Małżeństwa lub Kapłaństwa.

Bez przyjęcia tego Sakramentu nie można uzyskać zaświadczenia, że się jest wierzącym i praktykującym katolikiem.

Wypełnij formularz dla kandydata do sakramentu Bierzmowania.


Obrzęd Sakramentu Bierzmowania

Katechizm

Pytania dla kandydatów

Ankieta dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania 

ORNAMENT-4-large