Symbole

Co symbolizuje logo Kościoła?

Kościół jest reprezentowany jako łódź płynąca po morzu świata, a maszt ma kształt krzyża. Te starożytne symbole Kościoła stanowią przykład wiary i potrzebę jedności.

Starożytna, pogańska idea łodzi życia została przez chrześcijaństwo przyjęta i dostosowana do nowej wiary. Dawny obraz nabrał nowego znaczenia, łódź życia stała się statkiem Kościoła świętego. Ten Kościół wyrażony w symbolu łodzi przewozi każde ze swoich dzieci do wieczności. Św. Hipolit (zm. ok. 235 r.) kończy swe dzieło zatytułowane „Tradycja apostolska” obrazem okrętu: O ile ukochani, coś opuściliśmy, to już sam Bóg objawi to tym, którzy są tego godni; On bowiem rządzi świętym Kościołem i kieruje nim, iżby dopłynął do przystani pokoju.

Również Pseudo-Ambroży w jednym ze swych kazań wyjaśnia:

Podobnie statek powinniśmy uważać za symbol Kościoła unoszącego się na otwartym morzu, który jest narażony na uderzenia wichru, to znaczy plagi i ataki pokus; i który potężne fale, to znaczy moce tego świata, usiłują cisnąć na skały. On to, chociaż często wstrząsają nim fale i wichry, nigdy nie ulega rozbiciu, ponieważ na jego maszcie, to znaczy na krzyżu, jest zawieszony Chrystus, na rufie zasiada Ojciec, a jako sternik kieruje statkiem Duch Święty, Pocieszyciel. Przez niebezpieczne cieśniny doczesnego świata wiedzie go dwunastu wioślarzy, to jest dwunastu apostołów i taka sama liczba proroków.

Wczesnochrześcijańscy pisarze przedstawiali bardzo często Kościół jako łódź, na której wierni płyną poprzez morza tego świata. Wspomniany św. Hipolit uważa Chrystusa za doświadczonego sternika. Według niego krzyż jest masztem okrętowym, dwa wiosła to obydwa Testamenty, a Duch Święty to żagiel tego statku. Według innej symboliki używanej przez Ojców Kościoła cały okręt ma oznaczać Chrystusa ukrzyżowanego. A zatem bez wejścia na Chrystusową Łódź Kościoła, bez Chrystusa, nikt nie jest w stanie przezwyciężyć zła i dopłynąć do celu podróży.

Łodzią zbawienia w Starym Testamencie była Arka Noego. W niej to patriarcha razem ze swymi najbliższymi znalazł ocalenie od wód potopu. Tekst biblijny mówi, że była ona wykonana z drzewa cyprysowego (żywicznego; Rdz 6,14). Okręt w Biblii jest symbolem podróży, a droga okrętu po morzu jest jedną ze spraw, których człowiek nie jest w stanie zrozumieć (Prz 30,19). Stwierdzenie to jest symbolicznym nawiązaniem do życiowej wędrówki człowieka po bezdrożach tego świata.

Do rozumienia obrazu łodzi jako symbolu Kościoła przyczyniły się słowa Jezusa o rybakach łowiących ludzi (Mt 4,19; Mk 1,17). Ewangeliczna barka Piotra i Andrzeja miała ogromne znaczenie dla późniejszej symboliki Kościoła jako łodzi. To nad brzegiem jeziora Genezaret Jezus wsiadł do znajdującej się tam barki rybackiej i z niej nauczał tłumy (Łk 5,3). Burza na morzu oraz łódź kierowana przez Piotra to obrazy, które możemy znaleźć w Ewangelii Mateusza (8,23-27; 14,24-34). W Pismach Pawłowych porównywanie życia do podróży łodzią powraca bardzo często. Kto utracił wiarę i czyste sumienie, pisze Apostoł Narodów, ten na pewno doświadczy rozbicia swego okrętu, czyli nie osiągnie zamierzonego celu (1Tym 1,19).

Symbolika łodzi skłania do teologicznej refleksji, do zastanowienia się nad tym, co oznacza nasza przynależność do wspólnoty Kościoła, ukazanej symbolicznie w obrazie łodzi. Wyjawia nam też niebezpieczeństwa, jakie stają na drodze życia każdego chrześcijanina. Równocześnie jednak niesie z sobą zapewnienie, że podróż ku wieczności odbywamy pod żaglem Chrystusa, na którym widnieje Jego zwycięski krzyż.