PRZYKŁADOWE TREŚCI INTENCJI

 

Jeśli nie wiesz jak ułożyć treść intencji

zachęcamy Cię do skorzystania ze wzorów poniżej:

 

MSZA GREGORIAŃSKA:

 

„W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o dar Nieba”

„W intencji śp. [ wstaw imię Zmarłego ] o łaskę przebaczenia grzechów i wieczne zbawienie”

 

MSZA NAZARETAŃSKA:

„Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uzdrowienie relacji międzypokoleniowych dla… [ uzupełnij ]”

„Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o błogosławieństwo dla rodziny… [ uzupełnij nazwisko rodziny ], zwłaszcza dla dzieci”

„Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o uzdrowienie skutków osób tworzących rodzinę… [ uzupełnij nazwisko rodziny ]”

„Za wstawiennictwem Matki Najświętszej i św. Józefa o dar dialogu i przebaczenia dla… [ uzupełnij ]

„Za wstawiennictwem Świętych [ uzupełnij ] w intencji rodziny o uzdrowienie z ran: konsumpcyjnego stylu życia, braku dialogu i przebaczenia, unikania macierzyństwa i ojcostwa, otwarcia się na bezpośrednie działanie zła w naszych rodzinach oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]”

„Za wstawiennictwem Świętych [ uzupełnij ] Męczenników w intencji osób konsekrowanych o uzdrowienie z ran: porzucenia powołania, niewierności złożonym ślubom, poddania się zwątpieniom co do wartości swojego powołania oraz [ dopisz własną intencję modlitewną, którą nosisz w sercu ]”

„Za wstawiennictwem Świętych [ uzupełnij ] w intencji moich ran osobistych oraz [ dopisz swoje osobiste rany, które nosisz w sercu ]”