Akty prawne

Działalność Kościoła, jego strukturę i misję reguluje Prawo Kanoniczne oraz Statut Kościoła.


Prawo Kanoniczne Kościoła, jest najwyższym aktem normatywnym. Wszelkie wydawane bądź uchwalane decyzje, dokumenty, statuty, regulaminy muszą być zgodne z kanonami Prawa Kanonicznego.

Obecne Prawo Kanoniczne zostało uchwalone podczas II Synodu Generalnego dnia 18 września 2021 rok.


Działalność Kościoła w sferze eklezjalnej, duszpasterskiej, dyscypliny Kościoła, liturgicznej, charytatywno-socjalnej i organizacyjnej regulują następujące kościelne akty prawne:

Statut Kościoła

Prawo Kanoniczne 

Statuty Diecezji Kościoła

Uchwały Synodu

Postanowienia Rady Synodalnej

Dekrety, zarządzenia Przewodniczącego Rady Synodalnej