Dla duchowieństwa

formacja-kafel-320x240FORMACJA

W zakładce znajdą się materiały formacyjne dla kapłanów m.in. informacje dotyczące rekolekcji kapłańskich, zjazdów formacyjnych, spotkań oraz ciekawe informacje dotyczące posługi kapłańskiej na różnych jej płaszczyznach. Do współtworzenia zaproszeni są wszyscy kapłani, gdyby chcieli podzielić się treściami z zakresu formacji kapłańskiej.


pomoce-duszp-kafel-320x240POMOCE DUSZPASTERSKIE

Docelowo w tym miejscu znajdą się materiały katechetyczne, homiletyczne, pomoce duszpasterskie do pobrania i wykorzystania. Podobnie jak w zakładce powyżej jest to miejsce, które mogą współtworzyć wszyscy, przesyłając swoje materiały duszpasterskie.


dopobrania-kafel-320x240DO POBRANIA

Podobnie jak w zakładce Kurialnej, tak i w tym miejscu będzie można pobrać dokumenty, formularze, listy i komunikaty.