O Komisji ds. ekumenizmu i ewangelizacji

Komisja ds. ekumenizmu i ewangelizacji – ma pomagać Narodowemu Kościołowi Katolickiemu we wdrażaniu ekumenicznego nauczania Kościoła jakie zostało przedstawione w jego dokumentach oraz w wytycznych Synodu czy też Rady Synodalnej. Komisja ta czuwa nad wszelkimi działaniami mającymi na cele dzieło ewangelizacji rozumianej w dzisiejszych czasach bardziej jako reewangelizacja. Przewodniczący oraz członkowie komisji mogą być ważnymi ogniwami kontaktu Kościoła w relacjach z innymi wspólnotami chrześcijańskimi oraz reprezentować go na spotkaniach ekumenicznych oraz ewangelizacyjnych.

Przewodniczący komisji odpowiada bezpośrednio przed Pierwszym Biskupem Kościoła i za jego wiedzą i zgodą prowadzi dialog ekumeniczny.