Domowy Kościół

 

Domowy Kościół jest wspólnotą Narodowego Kościoła Katolickiego skierowaną do rodzin pragnących przeżywać i rozwijać swoją umocnioną sakramentem relację w bliskości z Bogiem.

Istotą trwania we wspólnocie jest realizowanie duchowości małżeńskiej rozumianej jako dążenie do Boga w jedności ze współmałżonkiem. Opiera się ono na praktykowaniu kilku zobowiązań – darów poznawanych i rozwijanych z czasem przynależności do Domowego Kościoła.

Należą do nich:

  1. codzienna modlitwa osobista,
  2. regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  3. codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem,
  4. codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, i wynikająca z niej reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
  5. uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw),
  6. uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych.

Są one środkami przy pomocy których małżonkowie pogłębiają swoją wiarę oraz wzajemną miłość, które powinny się uwidaczniać w życiu rodzinnym, wychowaniu dzieci i działaniu na rzecz Kościoła i ludzi.

Małżeństwa zainteresowane bliższym poznaniem wspólnoty lub pragnące przyłączyć się prosimy o kontakt.