CHRZEST ŚW.

Kościół uznaje sakrament chrztu świętego wiernym innych Kościołów chrześcijańskich udzielany z wody i Ducha Świętego w imię Trójcy Świętej za fundamentalne misterium, które wprowadza wiernych do wspólnoty Kościoła i uzdatnia ich do prowadzenia odnowionego życia w miłości oraz łasce Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Aby ochrzcić dziecko należy przedstawić następujące dokumenty:

  1. Metryka urodzenia dziecka, którą wydaje USC;
  2. Dane personalne rodziców dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania);
  3. Dane personalne rodziców chrzestnych dziecka (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).

Dane personalne są podawane tylko do użytku kościelnego.

Chrzest może zgłosić przynajmniej jedno z rodziców.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest na prośbę Rodziców Dziecka niezależnie od dnia tygodnia. Pragnienie ochrzczenia dziecka należy zgłosić przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu. Dziecko zostanie wtedy zapisane w Księdze Chrztów.

Sakrament Chrztu świętego udzielany jest w czasie Mszy świętej lub bezpośredni po Mszy świętej niedzielnej czy świątecznej zgodnie z życzeniem rodziców dziecka.

Jeśli rodzice posiadają „Księgę rodzinną”, to po udzielonym już chrzcie, proszeni są o skontaktowanie się z kancelarią w celu wpisania tego faktu do zbioru rodzinnych dokumentów.

Pozostałych informacji udziela kancelaria Kościoła lub ks. proboszcz.