Życzenia z okazji święta patronalnego Kapituły

P.T. Kanonicy Kapituły Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Z okazji święta patronalnego Kapituły, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Święty Stanisław był duchowym przewodnikiem, który oddał swoje życie służbie Bogu i swojemu ludowi. Jego przykład nie tylko inspirował, ale również wzmocnił wiarę wielu wiernych na przestrzeni wieków. Dziś, w czasach pełnych wyzwań i niepewności, potrzebujemy takich wzorców do naśladowania bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Święto patronalne jest dla nas wszystkich szczególną okazją do refleksji nad naszymi wartościami i duchowym rozwojem. Jest to również czas, kiedy pragniemy podziękować Bogu za Jego niezmienny dar życia oraz za opiekę nad naszymi wspólnotami.

Kanonicy Kapituły pełnią bardzo ważną rolę w naszym Kościele, zarówno w sprawowaniu sakramentów, jak i w dbałości o kulturę, dziedzictwo religijne i tożsamość. Wasza obecność i modlitwy są dla nas niezwykle cenne i pomagają nam odnajdywać drogę do Boga. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, siły i wytrwałości w dalszej pracy. Módlmy się razem, aby Kapituła została wzbogacona o kolejnych wiernych synów Kościoła, służących Mu sercem i oddaniem.

Niech święty Stanisław, patron naszej diecezji, będzie dla nas wszystkich przewodnikiem na drodze wiary i umocnieniem naszej nadziei.

Z wyrazami szacunku,

+ Robert NCC