Wykaz Kanonikow

Na podstawie decyzji Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego, wyrażonej w dekretach nominacyjnych do grona kanoników Kapituły św. Stanisława Biskupa i Męczennika powołani zostali następujący prezbiterzy:

DO GRONA KANONIKÓW GREMIALNYCH:

Ks. – PREPOZYT KAPITUŁY

Ks. – DZIEKAN KAPITUŁY

Ks.

DO GRONA KANONIKÓW HONOROWYCH:

Ks.

Decyzją Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego godność kanonika EC Expositorii Canonicalis otrzymali następujący prezbiterzy: