Wprowadzenie

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił czynić swoim uczniom słowami: „Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wyrzucajcie złe duchy” (Mt 10:8). Egzorcyzm (gr. „wyklinać”) jest rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy. To szczególna forma błogosławieństwa (sakramentalium), które kapłan udziela człowiekowi w określonych sytuacjach i potrzebach.

„Spowiedź jest skuteczniejsza od egzorcyzmu!” – Często powtarzał egzorcysta diecezji rzymskiej, O. Gabriele Amorth – „Złego ducha bardziej złości spowiedź w konfesjonale, czyli wydzieranie mu dusz, niż egzorcyzmowanie, które oznacza wyrwanie mu ciał.”

Jeśli masz kontakt z osobą dręczoną przez złego ducha, zaproponuj tej osobie pomoc w przystąpieniu do sakramentu spowiedzi. To pierwszy i najważniejszy krok ku nawróceniu i odcięciu wpływów demonicznych.

Opętanie to stan człowieka, którego ciałem zawładnął szatan. To skrajny stan oddziaływania diabelskiego na człowieka. Jak je rozpoznać?

Kim jest egzorcysta?

Każdy biskup jest egzorcystą i może podjąć się egzorcyzmowania. Może również wyznaczyć dowolnego kapłana do pełnienia tej posługi.

Objawy opętania

Opętanie to stan człowieka, którego ciałem zawładnął szatan. To skrajny stan oddziaływania diabelskiego na człowieka. Jak je rozpoznać?

W przypadku opętania diabeł rozporządza ciałem osoby jak własnym. Może przebywać w ciele utajony i ujawniać się tylko w specyficznych sytuacjach: kiedy chce i kiedy musi (np. podczas egzorcyzmu). W czasie takiego ujawnienia osoba opętana nie ma władzy nad swoim ciałem, zły duch może wypowiadać swoje słowa jej ustami, a także dokonywać złych czynów.

Rozpoznanie opętania opiera się na diagnozie co do możliwych przyczyn i objawów działania złego ducha. Szczególnymi objawami mogą być np.:

awersja wobec Boga,
bluźnienie i przeklinanie,
niechęć do rzeczy poświęconych (krzyż, medalik),
wrogość do kapłanów i osób modlących się,
mówienie i rozumienie nieznanych języków, mówienie nieswoim głosem,
występowanie tajemniczych zjawisk w otoczeniu, lewitacje.
We wstępnym rozpoznaniu każdy chrześcijanin może prześledzić życie danej osoby, jej stosunek do Boga i rzeczy poświęconych. Jeśli osoba, która podejrzewamy o opętanie, reaguje na krzyż, posiłek pobłogosławiony wodą święconą agresją albo sztywnieniem ciała, także pojawianiem się na ciele satanistycznych symboli, należy skontaktować się z księdzem egzorcystą. Ostatecznego rozeznania dokonuje właśnie on, także tylko ksiądz egzorcysta może podjąć egzorcyzm nad osoba opętaną.

W procesie uwalniania osoby świeckie mają do odegrania olbrzymią rolę – poprzez towarzyszenie i wspieranie osoby uwalnianej.

Twoja modlitwa za księży egzorcystów!

Pamiętajmy w modlitwie o księżach, w tym szczególnie o egzorcystach. W swojej niełatwej posłudze potrzebują duchowego wsparcia ze strony wiernych. Dlatego stworzyliśmy listę, na której można deklarować własną modlitwę za kapłanów egzorcystów.

Zachęty do sakramentu Eucharystii

Nie ma prawdziwego nawrócenia i pełnego uwolnienia bez życia w łasce uświęcającej. Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej, przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa, Komunia z Bogiem – eliminują możliwość działania złego ducha.

Egzorcyzmy i egzorcysta

Kim jest egzorcysta? Kto odprawia egzorcyzmy? Na czym polega uwolnienie od działania duchów nieczystych? – Poniższe artykuły rzucają światło na to, czym w istocie jest egzorcyzm jak się on odbywa. Zachęcamy do ich lektury oraz zapoznania się z fragmentami biblijnymi oraz dokumentami Kościoła.

Skuteczność egzorcyzmu

Egzorcyzmy mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, zwykle jest to kilkadziesiąt minut. Egzorcyzmy zwykle są przeprowadzane kilkukrotnie, aż do pełnego uwolnienia danej osoby. W niektórych przypadkach mogą być kontynuowane nawet przez kilka lat.

Egzorcyzmy w Biblii

W Starym Testamencie mówi się o szatanie bardzo rzadko. Za to w Nowym Testamencie pojawia się wiele historii i miejsc, gdzie Jezus wyrzuca złe duchy z opętanych i uzdrawia chorych, a następnie zleca tę posługę Swoim uczniom.

„Indiculus” – łaska Boża i egzorcyzm chrzcielny

Egzorcyzm chrzcielny jest pierwszy, jaki dostępuje chrześcijanin. Egzorcyzmowanie nowych członków Kościoła jest poświadczone starożytnym dokumentem.

Kontakt:

E-mail:

Nr. Tel.: +49