Starokatolicyzm

Kościół powstał nie jako znak sprzeciwu wobec papieża, ale jako alternatywa jeszcze jednej drogi wiary, także prowadzącej do Trójjedynego Boga. Jesteśmy Kościołem w nurcie starokatolickim – narodowym zapatrzeni w Osobę Jezusa.

O ile pewne kwestie mogą się zmieniać z biegiem czasu i postępem naukowym czy technicznym to jedna się nie zmienia – prawo Boże objawione przez Boga na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza w Nowym Testamencie, gdzie mamy zawarte nauki naszego Mistrza Jezusa Chrystusa i Apostołów. Słowo „starokatolicki” nie znaczy nic innego jak to co było wyznawane dawniej-zawsze (przedrostek staro-). Nasz Kościół jest Kościołem otwartym na każdego człowieka, jednak jest Kościołem konserwatywnym zakorzenionym w Piśmie Świętym i Tradycji. Nie tworzymy żadnych nowych dogmatów. Nawet wprost przeciwnie powracamy do tradycji pierwotnego Kościoła. Nigdy nie potępiamy człowieka, a jedynie grzech. Konserwatywny nie znaczy, że odrzucamy ludzi, którzy mają inne poglądy niż my. Jesteśmy otwarci na takich ludzi i rozmowę z nimi oraz chęć pomocy.