SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 malzenstwo

Kandydaci do małżeństwa sakramentalnego powinni zgłosić się do księdza osobiście, 3 miesiące, przed planowaną datą ślubu. Osoby, które mieszkają na terenie duszpasterskim naszej Misji, mogą, sprawy związane z zawarciem małżeństwa, załatwić w naszym biurze, niezależnie od tego, gdzie będzie odbywał się sam ślub.

Wymagane dokumenty (wersja podstawowa)

– metryki chrztu (świadectwa chrztu) obydwojgu kandydatów do małżeństwa z datą wystawienia nie starsze niż 6 miesięcy,

– zaświadczenia z kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego,

– dokument zawarcia małżeństwa cywilnego,

– pocztowy adres parafii, w której będzie odbywał się ślub (jeśli miejscem zawarcia ślubu kościelnego będzie parafia Narodowego Kościoła Katolickiego)