Sakra biskupia biskupa elekta ks. Roberta Matysiaka

W Hannoverze 16.09.2017 roku o godz. 16.00 rozpoczęła się uroczystość święceń biskupich nowego ordynariusza diecezji niemieckiej Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej ks. Roberta Matysiaka. Przewodniczącym liturgii i głównym konsekratorem był bp Wojciech Kolm – biskup pomocniczy Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Współkonsekratorem był biskup Ezio Maria Scaglione – biskup włoskiej misji Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystą liturgię rozpoczęła procesja wejścia z auli kościoła do głównych drzwi kościoła św. Piotra i Nikodema w Hannoverze – następnie przez nawę główną świątyni do ołtarza. W procesji wejścia wzięli udział duchowieństwo i alumni Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Obrzęd święceń rozpoczął się odczytaniem aktu elekcyjnego będący jednocześnie świętą wolą Synodu Kościoła. Następnie homilię wygłosił główny konsekrator. Po homilii biskup elekt złożył przyrzeczenia, wyrażające publicznie jego wolę przyjęcia święceń i zobowiązanie do pełnienia posługi zgodnie z wolą Chrystusa i Kościoła pod zwierzchnictwem Biskupa – Zwierzchnika. Następnie odśpiewana została litania do Wszystkich Świętych. Po niej nastąpiło nałożenie rąk i modlitwa święceń, namaszczenie głowy oraz wręczenie księgi Ewangelii i insygniów biskupich – mitry, pierścienia i pastorału.

Na uroczystość przybyli delegaci Kościołów zrzeszonych we Wspólnocie Roboczej Kościołów Chrześcijańskich w Niemczech. Wraz z najbliższą rodziną biskupa elekta na uroczystość dotarła grupa wiernych z parafii św. Józefa w Hannoverze. Wśród duchownych byli księża koncelebrujący Mszę św., pracownicy kurii, księża delegaci z diecezji macierzystej Kościoła w Polsce. Asystę liturgiczną tworzyli alumni Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod dyrekcją ks. mgr Daniela Makowskiego – przewodniczącego Komisji Liturgicznej Kościoła, zaś za oprawę muzyczną uroczystości odpowiadali: ks. ak. mgr Tomasz Jedynak oraz p. Elżbieta Książek.

Bp Robert Matysiak jest pierwszym ordynariuszem diecezji niemieckiej odnowionego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, dewizą jego posługi są słowa: „Scio Cui Credidi” (Wiem, komu zawierzyłem), pochodzące z listów św. Pawła Apostoła. Centralnym motywem herbu biskupiego jest symbol Chi rho – jeden z najstarszych chrystogramów używany przez chrześcijan. Symbol PX jest znakiem, iż Kościół Starokatolicki na terenie diecezji niemieckiej chce powrócić poprzez posługę biskupa elekta do pierwotnych działań chrześcijan poprzez pełną integrację Kościoła – budowanie tożsamości poprzez kreowanie małych wspólnot, które mają być światłem Nowej Ewangelizacji.