Modlitwy

Modlitwy przydatne do głębokiego przeżycia sakramentu chorych

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości

Jedynie dla Twej miłości.

Bądź miłościw mnie grzesznemu,

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. (3 razy)

Litania w intencji chorych

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże -Duchu Święty, Boże -Święta Trójco, Jedyny Boże – Panie, który sam przeszedłeś przez całą trwogę i ból konania – zmiłuj się nad nami.

Panie, który przed uzdrowieniem pytałeś o wiarę –

Panie, który uzdrawiałeś skruszonych w sercu –

Panie, który wysłuchałeś matkę kananejską Panie, który przywróciłeś do zdrowia teściową świętego Piotra –

Panie, który jednym słowem uzdrowiłeś sługę setnika -|

Panie, który powiedziałeś do sparaliżowanego: „Wstań i chodź” –

Panie, który uzdrowiłeś kobietę dwanaście lat cierpiącą na krwotok –

Panie, który chromemu od trzydziestu ośmiu lat na nowo dałeś zdolność chodzenia –

Panie, który przywracałeś wzrok niewidomym od urodzenia –

Panie, który sprawiłeś, że głusi znowu słyszeli –

Panie, który niemym usta otwierałeś – Panie, który wyrzucałeś złe duchy, uzdrawiałeś opętanych i epileptyków-

Panie, który wskrzesiłeś młodzieńca z Nain, jedynego syna wdowy –

Panie, który zbudziłeś do życia córeczkę Jaira, przełożonego synagogi –

Panie, który płakałeś po śmierci przyjaciela Łazarza i wyprowadziłeś go z grobu -|

Panie, który pytałeś o wdzięczność uzdrowionych trędowatych –

Panie, który uzdrawiałeś zarówno bogatych, jak i biednych -|

Panie, który uzdrawiałeś zarówno Żydów, jak i pogan –

Panie, który uzdrawiałeś także w szabat –

Panie, którego prześladowano za Twoje uzdrowienia –

Panie, który wierzącym obiecałeś zmartwychwstanie –

Panie, który dałeś nam za wzór miłosiernego Samarytanina –

Panie, który nade wszystko pragniesz uzdrowienia naszego ducha –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się:

Boże Ojcze, Twój Syn dźwigał nasze boleści i objawił nam tajemnicę wartości cierpienia, wysłuchaj prośby za naszych chorych braci i siostry, aby pamiętali, że należą do grona tych, którym Ewangelia obiecuje pociechę, i czuli się zjednoczeni z Chrystusem cierpiącym za zbawienie świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.