List Przewodniczącego Komisji Ekumenicznej i Ewangelizacji do Biskupów Nominatów Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

Czcigodni Kapłani Biskupi,

Z najgłębszym szacunkiem i serdecznością pragniemy skierować do Was słowa gratulacji z okazji Waszego wyboru na stanowiska Biskupa Zwierzchnika Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz Biskupa Koadiutora Prowincji Francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. To niezwykle ważne wydarzenie zarówno dla Waszych wspólnot, jak i dla całego powszechnego Kościoła.

Wasza droga do tego momentu była pełna wyzwań, poświęceń i głębokiej wiary, i jesteśmy pewni, że ta nowa rola jest owocem Waszego wieloletniego oddania dziełu Wielkiego Miłosierdzia i mariawickim wspólnotom w kraju i za granicą. Wasze mądrość, duchowa wiedza i zrozumienie sprawiają, że jesteście godnymi pasterzami, gotowymi podjąć misję kierowania duchowym rozwojem swoich wspólnot.

Wierzymy, że Wasze przywództwo przyniesie owoc w postaci większej jedności i zrozumienia w Waszych Kościołach oraz pomorze w szerzeniu miłości Miłosiernego Boga i nauk Chrystusa. Wasza praca jako pasterzy będzie miała wpływ na wiele ludzkich serc i dusz, przynosząc im duchowy pokój i zbawienie.

Pragniemy również zapewnić Was o naszej modlitwie i wsparciu w Waszych nowych rolach. Niech Bóg błogosławi Waszym wysiłkom, nadając Wam mądrość, siłę i cierpliwość w kierowaniu swoimi owcami na tej duchowej drodze.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami owocnej posługi.

+ Grzegorz Wyszyński NCC

Przewodniczący Komisji Ekumenicznej i Ewangelizacji

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.