Komunikat o śmierci Jego Ekscelencji Biskupa Jerrego Rafałki PNCC

„I otrze z ich oczu wszelką łzę,

a śmierci już odtąd nie będzie.

Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu

już [odtąd] nie będzie,

bo pierwsze rzeczy przeminęły».”

(Ap 21, 4)

Ze smutkiem otrzymaliśmy wiadomość o odejściu Jego Ekscelencji Biskupa Jerrego Rafałki, Ordynariusza Diecezji Zachodniej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie. Biskup Rafałka był wielkim pasterzem, który niezmordowanie służył Kościołowi i swoim wiernym.

Jego życie było wyrazem miłości do Boga i bliźniego, a jego duchowa misja przyniosła światło wielu osobom.

Wyrazy głębokiego współczucia kierujemy do rodziny, przyjaciół, a przede wszystkim do wiernych Diecezji Zachodniej, którzy stracili swojego duchowego przewodnika. Nasze myśli i modlitwy są z Wami w tych trudnych chwilach.

Pamiętamy o nim w naszych modlitwach.