Komunikat Narodowego Kościoła Katolickiego po wyborze Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego w RP

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (BBT J 17,21. 25nn.)

W duchu Chrystusowej jedności z nadzieją spoglądamy w przyszłość, wierni nakazowi Pana, który prosi swojego Ojca, by Jego uczniowie, zachowali swoją niewzruszoną przynależność do Ojca, pragniemy jako Narodowy Kościół Katolicki wyrazić Bogu wdzięczność za dar Waszego wybrania do posługi Apostolatu i modlimy się o potrzebne łaski dla nowo wybranego Zwierzchnika oraz Pasterzy Kościoła Polskokatolickiego w RP, niech Nieskończenie Dobry Bóg wspiera, prowadzi i zachowuje Was w jedności dla świętości swojego Kościoła.