Kanonicy Kapituły św. Stanisława Biskupa i Męczennika

św-Stanisław


Na podstawie decyzji Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego, wyrażonej w dekretach nominacyjnych do grona kanoników Kapituły św. Stanisława Biskupa i Męczennika powołani zostali następujący prezbiterzy:

DO GRONA KANONIKÓW GREMIALNYCH:

PREPOZYT KAPITUŁY

DZIEKAN KAPITUŁY


Ks. Kan. Johann Schmalz

Ks. Kan. Przemysław Knop

 

DO GRONA KANONIKÓW HONOROWYCH:

Ks. kan. –  In pectore

 

Decyzją Pierwszego Biskupa Narodowego Kościoła Katolickiego godność kanonika EC Expositorii Canonicalis otrzymali następujący prezbiterzy:

Ks. kan.

 

stan na dzień