Jakie sakramenty uznaje Kościół?

Zgodnie z Tradycją Kościół zachowuje siedem sakramentów świętych, które są widzialnymi znakami niewidzialnej łaski Bożej, działającej w duszach tych ludzi, którzy przynajmniej nie stawiają jej działaniu przeszkód:

  • Chrzest (łac. baptismum)
  • Bierzmowanie (łac. confirmatio)
  • Najświętszy Sakrament (łac. eucharistia)
  • Pokuta (łac. paenitentia)
  • Namaszczenie chorych (łac. unctio infirmorum)
  • Kapłaństwo (łac. sacri ordines)
  • Małżeństwo (łac. matrimonium)

Wszystkie sakramenty jako misteria Kościoła, przez które zgodnie z wolą Chrystusa dokonuje się nasze zbawienie, nawiązują do Wcielenia, śmierci krzyżowej i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i łączą nas z ciągle działającą Boską mocą. Szczególne miejsce wśród tych obrzędów zajmują Chrzest i Eucharystia, co nie znosi ani w niczym nie pomniejsza bezwzględnej wartości pozostałych sakramentów.

Kościół deklaruje swą łączność ze wszystkimi wiernymi pozostającymi w prawowiernej, katolickiej i apostolskiej wierze. Kościół nie odmawia ochrzczonym posług religijnych.