Jak udzielana jest komunia św.?

Komunia św. jest udzielana pod dwiema postaciami: pod postacią chleba i wina (przeistoczone w Ciało i Krew Chrystusa). Na życzenie wiernych Komunia św. może być udzielana pod jedną postacią (chleba). Zasada przyjmowania Komunii św. pod jedną pustacią (chleba) dotyczy dzieci i młodzieży.

Komunia św. udzielana jest wszystkim odpowiednio przygotowanym (rozumiejącym godność Sakramentu), którym prawo tego nie zabrania, niezależnie od ich konkretnej postawy ciała lub gestu „na rękę” oraz „do ust”.

Przed Komunią św., zalecany jest tzw. post eucharystyczny Post ten należy zachować przez godzinę poprzedzającą przyjęcie Komunii św. Postu nie narusza woda oraz lekarstwo. Zwolnione z jego zachowania są osoby chore, w podeszłym wieku oraz ich opiekunowie.
Przyjmując Komunię Św., musimy mieć świadomość, że przyjmujemy samego Boga, który daje nam siebie pod postacią chleba oraz wina. To wyróżnienie, jakie nas spotyka, powinno samo w sobie mobilizować do jak najlepszego wewnętrznego i zewnętrznego przygotowania na tę wyjątkową chwilę. Nie są więc niezbędne szczegółowe instrukcje ze strony Kościoła tym osobom, które świadomie podchodzą do Stołu Pańskiego.