Formuła Spowiedzi świętej ogólnej – publicznej

Odmawiają wszyscy, którzy chcą przystąpić do Sakramentu Pokuty

Żalem przejęci do głębi swej, Boże bo wina ciąży na nas i grzech nas ugina. Do tronu miłości idziemy w pokorze. Pełni smutku i bólu, z dziedzictwem Kaina. Szukaliśmy u świata na próżno pociechy. Na próżno ukojenia, grzechów zapomnienia: Bo nie ma tam pokoju, gdzie są ludzkie grzechy. Bo nie istnieje szczęście bez Boga, sumienia. Więc przejęci do głębi naszą nędzą, Boże. Bo wina ciąży na nas i grzech nas ugina U tronu miłosierdzia stajemy w pokorze Pełni smutku i bólu, z dziedzictwem Kaina.

Kapłan:

Boże miłosierny! Dziękuję Ci, żeś nie zabrał mnie z tego świata, gdy byłem w grzechu. Zachęcony do pokuty i poprawy życia, pragnę zrzucić z siebie ciężar mych grzechów przez szczerą spowiedź, żal za nie i postanowienie poprawy życia mego. Udziel mi więc, o Boże łaski swej, abym grzechy swe dobrze poznał, szczerze się z nich wyspowiadał i do nich nigdy już więcej nie wracał.

Duchu Święty, oświeć mój rozum, wspomóż mą pamięć i dodaj mi otuchy, abym moje życie szczerze ocenił, poznał zło, jakie popełniłem i poczuł do niego odrazę; abym wyznał wszystkie grzechy przed Bogiem. Pragnę otrzymać odpuszczenie mych grzechów i żyć odtąd w przyjaźni z Bogiem i bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

Chwila ciszy na wykonanie rachunku sumienia, wzbudzenie żalu za grzechy i postanowienie poprawy.

Kapłan:

Wyznajcie teraz swe grzechy przed Bogiem samym. Bóg Wszechmogący niech Wam udzieli swej łaski, abyście mogli dobrze wyspowiadać się z grzechów waszych. W Imię Ojca + i Syna + i Ducha Św.

Wszyscy; Amen.

Wszyscy, którzy chcą uzyskać rozgrzeszenie i odpuszczenie grzechów wyznają teraz w ciszy swoje grzechy nie na ucho kapłana ale na ucho samego Pana Boga. Boga, który jest Sprawiedliwy ale przede wszystkim Miłosierny nigdy się nie okłamie i tylko On zna najlepiej serce i sumienie człowieka. Kapłan w imieniu Chrystusa daje pewność przez rozgrzeszenie, że Bóg przebaczył grzechy. Gdyby człowiek spowiadał się tylko przed Panem Bogiem, nigdy by takiej pewności nie uzyskał.

Po wyznaniu grzechów wszyscy odmawiają ze skruchą i żalem spowiedź powszechną.

Wszyscy:

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam Bracia i Siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina.

Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was Bracia i Siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Amen.

Następnie kapłan zadaje pokutę i udziela wszystkim, którzy się wyspowiadali rozgrzeszenia.

Kapłan:

Niech się zmiłuje nad Wami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy grzechy Wasze niech Was doprowadzi do żywota wiecznego. Amen.

Przebaczenia, darowania i odpuszczenia grzechów Waszych niech Wam udzieli Pan Wszechmogący i Miłosierny.

Wszyscy; Amen.

Kapłan:

PAN NASZ, JEZUS CHRYSTUS, NIECH WAS ROZGRZESZY, I JA MOCĄ MI

PRZEZ NIEGO DANĄ ROZGRZESZAM WAS Z WSZYSTKICH GRZECHÓW

WASZYCH. W IMIĘ OJCA + I SYNA + I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.

Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa, zasługi Matki Najświętszej i wszystkich Świętych niech Wam dopomogą do osiągnięcia życia wiecznego. Amen.

Trwajcie w Pokoju i nie grzeszcie więcej.