Czy Narodowy Kościół Katolicki jest Kościołem działającym legalnie?

Tak! Narodowy Kościół Katolicki, decyzją MSWiA jest wpisany do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją w rejestrze nr. 189 pod nazwą Narodowy Katolicki Kościół.