Czego naucza Kościół na temat Spowiedzi?

Czego naucza Kościół na temat Spowiedzi?

Pokorne przyznanie się Bogu Wszechmogącemu do naszych win, następujące po nim wyznaczenie pokuty i rozgrzeszenie dane przez kapłana, jest drogą, dzięki której wierni otrzymują przebaczenie grzechów. Sakrament ten może być sprawowany w dwojaki sposób: powszechny albo indywidualny. Spowiedź indywidualna jest wymagana od wszystkich wiernych poniżej osiemnastego roku życia. Spowiedź powszechna jest częścią każdej Mszy Świętej. W tej formie, wierni wyznają swoje grzechy prywatnie i bezpośrednio Bogu.