Struktury

logo na strone szare

Struktury Kościoła

Strona prezentuje podstawowe instytucje Kościoła, jak: Rada Synodalna, Trybunał Kościelny, Seminarium Duchowne i inne. Zgromadzono tutaj również podstawowe informacje o naszej działalności.

Zapraszamy serdecznie do lektury.


Jako członkowie Narodowego Kościoła  Katolickiego, niejednokrotnie, jesteśmy określani „konserwatywnymi katolikami”. Kościół pełni rolę centrum koordynującego opiekę duszpasterską, sprawowanie sakramentów świętych i katechizację dla wiernych w rożnych językach.

Podstawą prawną działania Kościoła są różne dokumenty kościelne miedzy innymi Prawo Kanoniczne Kościoła, Prawo Wewnętrzne Kościoła oraz dekrety erygujące poszczególne  diecezje. Ponadto prowadzimy starania o uzyskanie statusu prawnego naszej działalności.