Zapraszamy do współpracy

Zapraszamy do współpracy specjalistów, m.in z dziedzin:

1. psychologów,

2. psychoterapeutów,

3. psychiatrów,

4. specjalistów psychoterapii uzależnień,

5. socjologów,

6. filozofów,

7. absolwentów profilaktyki społecznej i resocjalizacji

8. pedagogów; różnych specjalności.

 

Wszelkie informacje na temat zasad współpracy uzyskają Państwo pisząc na adres: kancelaria[at]nat-kath.church