Wolontariat ekumeniczny

logo na strone szare..aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
J17,21-23

Wolontariat ekumeniczny (ang. ecumenical volunteering / niem. ökumenische Volontariat) jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu działalności charytatywnej na rzecz wybranych osób / środowisk / podmiotów, organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy osób, kierujących się zasadami ekumenicznymi.

Jest to działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu działalności i inicjatyw organizacji religijnych, kościelnych na rzecz organizacji pozarządowych osób innego wyznania kierując się zasadami. Wolontariusze wykorzystując swoje umiejętności i zdolności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych.

Jesteś członkiem instytucji, fundacji, zgromadzenia zakonnego, Kościoła?

Zainwestuj w Licencję na wolontariat ekumeniczny i dołącz do środowisk zaangażowanych społecznie, do naszych Partnerów !

Zostań wolontariuszem ekumenicznym.

Jeśli chcesz zmieniać świat. Jeśli chcesz poczuć, jaką moc i radość daje pomaganie innym. Jeśli chcesz stworzyć międzyludzkie, długotrwałe więzi przez realizowanie praktycznego wsparcia ekumenicznego. Jeśli chcesz umocnić swoja wiarę odpowiedzialnym społecznie działaniem, wrażliwego na potrzeby drugiego człowieka.

galaska oliwna

Skontaktuj się z Nami!

e-mail: kancelaria[at]nat-kath.church

tel: +49 01520 3659640