Ofiary i darowizny

Kościół utrzymuje się wyłącznie z ofiar wiernych, natomiast wyróżnia nas rodzinna nie dyplomatyczna atmosfera.

Dziękujemy wszystkim za duchową i materialną troskę i wsparcie.


Jeśli chciałbyś finansowo wesprzeć naszą służbę,

możesz to uczynić wpłacając dowolną sumę na nr konta:

strona w budowie
W tytule przelewu proszę napisać: „ofiara na Misję Kościoła”