KIERUNKI KSZTAŁCENIA

strona w budowie

  • Wyższe Seminarium Duchowne
  • Studia Katechetyczne dla Świeckich
  • Studium Życia Rodzinnego
  • Studium Biblijne
  • Nauki o Rodzinie
  • Kursy językowe (angielski, niemiecki, włoski, polski)
  • Kurs dla kamerzystów i fotografów liturgicznych

  • Studia Uzupełniające
  • Seminarium doktoranckie