Kalendarz posiedzeń

Wszystkie dokumenty przesyłane drogą służbową na posiedzenia Rady Synodalnej będą rozpatrywane jedynie w przypadku dotrzymania terminu 14 dni dostarczenia dokumentów przed datą danego posiedzenia


TERMINY OBRAD RADY SYNODALNEJ W  ROKU 2020

styczeń
luty – 29 lutego 2020 r.
marzec
kwiecień – 25 kwietnia 2020 r.

PLANOWANE TERMINY OBRAD RADY SYNODALNEJ W  ROKU 2020

maj – 30 maj 2020 r.
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień