Intencje mszalne

MOŻESZ ZAMÓWIĆ INTENCJĘ MSZALNĄ

intencje mszalne

Droga Siostro, Drogi Bracie!

Zapraszamy do zamawiania przez internet intencji Mszy świętych. Każda intencja zostanie odprawiona przez naszego kapłana w Polsce, Niemczech lub Francji.

Kliknij tu i zamów intencje.

EUCHARYSTIA NAJWIĘKSZYM DAREM

Eucharystia jest najpiękniejszym darem jaki możemy ofiarować drugiej osobie, żyjącej wypraszając potrzebne łaski, dziękując za nie, lub dla zmarłej wypraszając łaskę życia wiecznego.

W Katechizmie Kościoła możemy przeczytać „Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna”.

ZA KOGO I O CO MOŻNA SIĘ MODLIĆ W INTENCJI MSZALNEJ?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.

Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.

Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

Można także zamawiać msze św. GREGORIAŃSKIE.

MSZE GREGORIAŃSKIE

Msze św. gregoriańskie to według tradycji Kościoła 30 Mszy świętych odprawionych w intencji jednej osoby zmarłej przez 30 kolejnych dni. Nazwa ta pochodzi do imienia papieża Grzegorza Wielkiego (+604), który na skutek prywatnego objawienia (podczas którego widział zmarłego zakonnika cierpiącego w czyśćcu), w taki sposób modlił się za zakonnika imieniem Justus. Modlitwa papieża okazała się skuteczna, a tradycja Mszy św. gregoriańskich utrwaliła się na stałe w Kościele. Wierni żywią nadzieję, że Bóg w swoim miłosierdziu przez wstawiennictwo św. Grzegorza uwolni zmarłego z kar czyśćca. Msze św. gregoriańskie odprawiamy w najbliższym miesiącu od przysłania ofiary lub w miesiącu podanym przez Ofiarodawcę. Nie wyznaczamy konkretnej kwoty jaką należy złożyć na ten cel, prosimy jednak uwzględnić, że jest to 30 Mszy św.

W celu uzgodnienia terminu mszy św. gregoriańskiej proszę kontaktować się na pod adresem email: kancelaria[at]nat-kath.church

MSZE ŚWIĘTE LISTOPADOWE

Zgodnie z polską tradycją odprawiamy w miesiącu listopadzie Msze św. za zmarłych poleconych naszej pamięci. Codziennie sprawujemy Msze św. zbiorowe za zmarłych polecanych naszym modlitwom.

MSZE ŚWIĘTE INDYWIDUALNE TERMINOWE I BEZTERMINOWE

Istnieje także możliwość zamawiania Mszy św. indywidualnych: terminowych i bezterminowych, w rożnych intencjach. Msza św. zostanie odprawiona w terminie podanym przez Ofiarodawcę (terminowa) lub w najbliższym czasie po otrzymaniu intencji (bezterminowa).

DZIEŁO POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH (MSZE ŚWIĘTE WIECZYSTE)

Sprawujemy Msze św. za naszych Dobrodziejów i Przyjaciół, którzy pomagają swoją modlitwą, pobożnym życiem i ofiarą materialną w budzeniu nowych powołań kapłańskich i zakonnych oraz wspierają kształcenie naszych seminarzystów na przyszłych kapłanów. Każdy składający na ten cel ofiarę zostaje objęty naszą modlitwą. Można również do tego Dzieła włączyć inne osoby, składając w ich imieniu ofiarę. Może to stać się w ważnym momencie życia: przy pierwszej Komunii św., bierzmowaniu, małżeństwie, urodzinach, jubileuszu…Trzeba jednak wpisaną osobę uświadomić o celach Dzieła. Dzieło Powołań Kapłańskich to Msze św. wieczyste. Oznacza to, że każdy wpisany do Dzieła jest otoczony naszą modlitwą i wdzięcznością również po śmierci.

PO CO ZAMAWIAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ?

W Kościele istnieje bardzo wielka różnorodność nabożeństw i modlitw. Każde z nich ustępuje jednak co do wartości Mszy Świętej. W Eucharystii bowiem uobecnia się jedyna ofiara Chrystusa – Jezus umiera za nas, spłacając dług naszych grzechów, i przywraca nam nowe życie. Jest to więc źródło, z którego wypływają wszystkie łaski.

Ofiarowanie Mszy Świętej w jakiejś intencji to bez wątpienia największy dar duchowy, jakim możemy kogokolwiek obdarzyć.

ZA KOGO I O CO MOŻNA SIĘ MODLIĆ W INTENCJI MSZALNEJ?

Ofiara Chrystusa dotyka każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich, przyjaciół, kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.

Możemy się także modlić za naszych zmarłych – aby jak najszybciej mogli uczestniczyć w chwale nieba.

Możemy modlić się w intencjach ogólnych – za Kościół, o powołania, za Ojczyznę, o pokój, za wszystkie rodziny.

JAK ZAMÓWIĆ INTENCJĘ?

Najprościej wypełniając formularz ⇒ ⊕  ⇐. Sprawdzimy dostępność terminów i odpowiemy w przeciągu kilku dni, tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.

OFIARA

Składana ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania kapłana i dzieł ewangelizacyjnych Kościoła to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada. A zatem ofiara zależy od hojności ofiarodawcy, ale też i od możliwości.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane w mailu zwrotnym z zamówieniem intencji i zatwierdzeniu jej przez kapłana.

Kliknij tu i zamów intencje.

© Intencje 2019