Diakonia Kościoła

strona w budowie

Diakonia Wikariatu Generalnego w Niemczech

Diakonia  jest organizacją charytatywną Kościoła (w trakcie tworzenia).

Mottem naszej działalności są biblijne słowa:

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

Diakonia wspiera działalność diakonijną i koordynuje projekty na rzecz pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom, młodzieży i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej.

Zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji już wkrótce!